Cross Training

Es basa en l’entrenament a partir dels moviments funcionals del cos. Per tant, no se centrarà en exercicis per músculs aïllats, sinó en cadenes de moviments completes.

Mitjançant els exercicis d’entrenament funcional, acompanyats de música, involucrarem tant músculs que es contrauen com músculs estabilitzadors, aprendrem a fer correctament moviments de la nostra vida diària i a mantenir postures adequades, evitant contractures i dolors musculars i articulars.

L’entrenament funcional permet que tot el cos sigui estimulat a promoure moviments més complets, com agenollar-se, girar, llançar, empènyer, estirar, saltar, etc., sempre tenint en compte que la musculatura serà exercitada en conjunt.

Aquesta és la diferència que distingeix l’entrenament funcional de la musculació tradicional, la qual busca treballar cada múscul per separat.

X